Search

Chuyên mục: Liên Thông Y Dược

Chuẩn bị hồ sơ Liên thông Cao đẳng Dược năm 2021 gồm những gì?

Ban tuyển sinh hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ Liên thông Cao đẳng Dược chuẩn theo quy định của Bộ...

Thông tin tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng năm 2021

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng tại Hà Nội năm 2021 với...

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2021

Năm 2021, Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tiếp tục thông báo đào tạo – tuyển sinh liên thông Cao đẳng...

Liên thông Cao đẳng Dược trái ngành thời gian học là bao lâu?

Học Liên thông Cao đẳng Dược TPHCM năm 2019 là một hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của bản thân trong...

Liên thông Cao đẳng Dược năm 2019 là bước sang một trang mới

Năm 2019, Liên thông Cao đẳng Dược chính là nâng cao cuộc sống và chất lượng không chỉ riêng bản thân và cho...

Những cơ hội mới được mở ra từ Liên thông Cao đẳng Dược

Học Liên thông Cao đẳng Dược năm 2019 hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội việc làm và mang lại nguồn thu nhập hấp...