Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Thí sinh cần biết về các sắp xếp phòng thi và số báo danh

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Những trường hợp nào sẽ bị hủy bỏ kết quả thi?

Gần đến giai đoạn nước rút, các em học sinh cần tìm hiểu rõ quy chế thi để tránh bị hủy bỏ kết quả thi...

Thời gian công bố đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thí sinh cần lưu ý điều gì trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Để vượt vũ môn thành công và mở rộng bước đường tương lai của mình thì các thí sinh cần phải lưu ý...

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Trường hợp cần thiết sẽ chấm thẩm định bài thi

Trong trường hợp cần thiết, các bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ được chấm thẩm định để...

Cẩn trọng để tránh vi phạm quy chế trong kỳ thi THPT Quốc gia

Trước những điểm mới, sự thay đổi về hình thức và quy chế trong kỳ thi THPT Quốc gia thì thí sinh cần cẩn...

ky-thi-thpt

Giáo viên sẽ không được coi thi học sinh trường mình trong kỳ thi THPT Quốc gia

Các giáo viên sẽ không được coi thi học sinh của trường mình để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong...

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Hướng dẫn tra cứu trên giấy báo dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin về phòng thi, địa điểm thi trên giấy báo dự thi sẽ giúp các thí sinh nắm...