Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Trường hợp cần thiết sẽ chấm thẩm định bài thi

Trong trường hợp cần thiết, các bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ được chấm thẩm định để...

Cẩn trọng để tránh vi phạm quy chế trong kỳ thi THPT Quốc gia

Trước những điểm mới, sự thay đổi về hình thức và quy chế trong kỳ thi THPT Quốc gia thì thí sinh cần cẩn...

ky-thi-thpt

Giáo viên sẽ không được coi thi học sinh trường mình trong kỳ thi THPT Quốc gia

Các giáo viên sẽ không được coi thi học sinh của trường mình để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong...

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Hướng dẫn tra cứu trên giấy báo dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin về phòng thi, địa điểm thi trên giấy báo dự thi sẽ giúp các thí sinh nắm...

Sẽ có khoảng 60% câu hỏi ở mức cơ bản trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Sẽ có khoảng 60% câu hỏi ở mức cơ bản trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ có khoảng 60% câu hỏi ở mức cơ bản và 40 % câu hỏi để đánh giá và...

Cần có các phương án ứng phó sự cố trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Công bố chính xác nhất lịch thi THPT Quốc gia năm 2017

Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ được phổ biến vào ngày 21/6 và bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 24/6 sẽ...