Chuyên mục: Tuyển Sinh Y Dược

nha-thuoc-dat-tieu-chuan-gpp

Dược sĩ tư vấn học nghề Dược bán thuốc

Dược sĩ tư vấn học nghề Dược bán thuốc. Thất nghiệp luôn là vấn đề nan giải, đặc biệt trong giai đoạn...

Liên thông Đại học ngành Dược tuyển sinh những điều nên biết

Những Quy chế liên thông thay đổi theo thời gian đặc biệt là liên thông trong lĩnh vực Y Dược. Những thí sinh...

Xét NV2 Cao đẳng Dược năm 2014 từ điểm sàn cao đẳng

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng 2  Cao đẳng...

Liên thông Đại học Dược hệ chính quy từ trình độ cao đẳng năm 2015

Liên thông Đại học Dược hệ chính quy từ trình độ cao đẳng năm 2015. Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT...