Chuyên mục: Kỹ Thuật Vật Lý Trị Liệu

Học Trung cấp y Khoa còn giá trị hơn cả tấm bằng Đại học

Để đưa ra một quyết định lựa chọn theo đuổi một ngành nghề y khoa nhất định với một tấm bằng đại...

Kỹ thuật vật lý trị liệu nghề vừa có tiền vừa có hạnh phúc

Là một trong những nhóm nghề liên quan đến sức khỏe của con người. Kĩ thuật vật lý trị liệu được xếp...

Y học cổ truyền giải quyết bài toán khó khăn y tế vùng cao

Sự khó khăn của ngành Y tế trong công việc chăm sóc sức khỏe ở các tuyến cơ sở nhất là ở những nơi vùng...

Nghịch lý nhiều sinh viên đỗ Đại học nhưng vẫn rút hồ sơ đi học Y – Dược

Vừa nhập học, sinh viên đã “nản” khi biết cơ hội nghề nghiệp mơ hồ với ngành đang học, nhiều...

Học chuyển đổi Trung cấp Kỹ thuật vật lý trị liệu từ Trung cấp Hộ sinh

Em đã học xong chương trình Trung cấp Hộ sinh tại một trường Trung cấp Y ở Hà Nội nhưng nay muốn học...

Cơ hội cho thí sinh thi trượt THPT

Nhân lực ngành Y tế vẫn đang khát?

Dự kiến đến năm 2020 nhân lực ngành Y tế sẽ tăng gấp đôi so với thời điểm hiện nay, nhưng vẫn chưa đáp...