Chuyên mục: Tin Giáo Dục

Y tế công tư chạy đua chất lượng?

Y tế công tư chạy đua chất lượng cả về cơ sở vật chất,lẫn chất lượng dịch vụ. Ngành Y tế nhận ra...

Hồ sơ liên thông Cao đẳng Dược năm 2017

Hướng dẫn hồ sơ liên thông Cao đẳng Dược tại Hà Nội

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì và khai những thông tin như thế nào trong bộ hồ sơ liên thông Cao đẳng...

Một tủ thuốc gia đình chuẩn cần chuẩn bị những gì?

Tủ thuốc gia đình có tầm quan trọng đối với sức khỏe các thành viên trong gia đình. Nếu không được Dược...

Thay đổi cơ chế Đấu thầu thuốc nhằm đảm bảo chất lượng thuốc

Tỷ lệ Thuốc sản xuất trong nước kém chất lượng trên thị trường có xu hướng giảm theo thống kê gần đây...

Các câu hỏi mở sẽ được tăng dần tại kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Để đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016, Bộ Giáo dục sẽ tăng dần các câu hỏi vận dụng kiến thức, câu...

Đào tạo chuyển đổi Văn bằng 2 Dược sĩ học buổi tối tại đâu?

Ngành Dược đang chiếm lợi thế lớn trong ngành Y tế. Nhu cầu tuyển dụng Dược sĩ đã hút được số lượng...