Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Sửa đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Theo Bộ GD&ĐT, sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tuy nhiên sẽ có nhiều sự thay đổi nhằm...

Đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 có gì thay đổi?

Đổi mới tại quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đặt ra yêu cầu phải tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu...

Năm 2016 tiếp tục kỳ thi THPT Quốc gia “ 2 chung ”

Quy chế của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 vẫn sẽ Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi để xét công nhận...