Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Phương án hoàn thiện Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016

Kỳ thi THPT QG 2016 sẽ phải thay đổi và hoàn thiện phương án thi để tránh những bất cập cho thí sinh. Phát huy...

Các câu hỏi mở sẽ được tăng dần tại kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Để đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016, Bộ Giáo dục sẽ tăng dần các câu hỏi vận dụng kiến thức, câu...

Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc Gia 2016

Nhiều địa phương đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 với mục tiêu có 1 kỳ thi hiệu...

Sửa đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Theo Bộ GD&ĐT, sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tuy nhiên sẽ có nhiều sự thay đổi nhằm...

Đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 có gì thay đổi?

Đổi mới tại quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đặt ra yêu cầu phải tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu...

Năm 2016 tiếp tục kỳ thi THPT Quốc gia “ 2 chung ”

Quy chế của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 vẫn sẽ Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi để xét công nhận...