Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Dạy học phân ban sang phân hóa trong chương trình mới THPT có gì mới?

Chủ trương của Bộ GD & ĐT sẽ thay đổi số chương trình mới, giảm môn học bắt buộc và tăng quyền lựa...

Cần nâng cao nhận thức chung về Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Nhiệm vụ được đặt ra hàng đầu Sở GD&ĐT Hà Tĩnh là nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh,...

Năm 2016 vẫn xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 sẽ vẫn được tiếp tục tổ chức làm điều kiện để xét tốt nghiệp và xét kỳ thi...

Sửa đổi Kỳ thi THPT Quốc Gia – Công tác tuyển sinh sẽ thuận lợi?

Với những bất cập và chưa thể giải quyết kịp thời thì kỳ thi THPT Quốc gia đã đem lại công tác xét tuyển...

Kỳ thi Quốc Gia năm 2016 sẽ không còn hàng vạn thí sinh bị điểm 1?

Với mục tiêu vì 1 kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 không còn nhiều thi sinh bị điểm 1 như năm 2015 tính đến thời...

Điều chỉnh Môn Văn và Sử đề thi THPT Quốc gia 2016

Môn văn và sử là những môn thi có nhiều biến đổi vì thế cần sửa đổi, điều chỉnh trong đề thi kỳ thi...