Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Năm 2016 tiếp tục kỳ thi THPT Quốc gia “ 2 chung ”

Quy chế của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 vẫn sẽ Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi để xét công nhận...