Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ được rút ngắn?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Bộ GD&ĐT trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 rút ngắn thời gian...

Tiếng anh cần được chuẩn bị tốt trước kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Để có 1 kỳ thi thuận tiện và cung cấp đầy đủ những kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016, thí sinh cần...

Sửa đổi bất cập trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 “2 trong 1”

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vẫn tiếp tục tổ chức và sửa đổi những bất cập trong kỳ thi “2 trong 1” để theo...

Các trường tự chủ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016?

Để rút ngắn thời gian cũng như thuận tiện cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nên để các trường...

Cần sửa phần mềm tuyển sinh để tránh thí sinh rớt thành đậu?

Hàng loạt thí sinh từ đậu trở thành rớt , sai sót này cần được sửa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Sửa...

Tách kỳ thi THPT Quốc gia 2016 và tuyển sinh CĐ, ĐH

Với nhiều lý do trái chiều, thuận tiện với thí sinh, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức vào ngày...