Chuyên mục: Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6B

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6B (hệ 3,5 năm) Khi Học viên làm bài kiểm tra bài thi thì phải...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6C

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6C (hệ 3 năm)  Khi Học viên làm bài kiểm tra bài thi thì phải...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6C+CĐ6B

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6C (hệ 3 năm) + CĐ6B (hệ 3,5 năm)   Khi Học viên làm bài...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ7C

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ7C 1. Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –...