Chuyên mục: Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6B (Giai đoạn 2)

Lịch Học Giai Đoạn 2 Lớp CĐ6B. 1. Môn GMP Thời gian học từ 7h30 đến 11h30. Ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10,...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6B (Giai đoạn 1)

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6B (hệ 3,5 năm) Lịch Học Giai Đoạn 1 Lớp CĐ6B. Khi Học viên...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6C

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6C (hệ 3 năm)  Khi Học viên làm bài kiểm tra bài thi thì phải...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6C+CĐ6B

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6C (hệ 3 năm) + CĐ6B (hệ 3,5 năm)   Khi Học viên làm bài...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ7C

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ7C 1. Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –...