Tag: , ,

lien-thong-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Tuyển sinh liên thông Đại học Thương Mại Quản Trị Kinh Doanh

Tuyển sinh liên thông Đại học ngành Thương Mại Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ...

Liên thông Đại học ngành Kế toán

Tuyển sinh liên thông ngành Kế Toán Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Kế toán năm 2015 do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà...

lien-thong-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Tuyển sinh liên thông ngành Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khối...