Tag: ,

Phát động Dược sĩ nâng cao nhận thức về kháng thuốc

Kháng thuốc đang là nguy cơ dẫn đến ngày tàn của kỷ nguyên thuốc. Đây không phải là vấn đề của cá nhân....