Chuyên mục: Liên Thông Cao Đẳng Dược

Thời gian học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM?

Thông tư 26, 27 mới nhất đưa ra yêu cầu tất cả các cơ sở Y tế cần chuẩn hóa từ Trình độ Cao đẳng trở...

Thông tin tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2017

Thông tin tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Hà nội đầy đủ nhất dành cho những thí sinh có nhu cầu đăng ký...

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược Hà Nội 2016

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Hà Nội cấp bằng chính quy đào tạo tại Hà Nội học T7&CN, thời gian...

Liên thông Cao đẳng Dược cần chú ý những gì?

Liên thông Cao đẳng Dược để nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm tào điều kiện cho những bạn vừa đi làm...

Liên thông Cao đẳng Dược thi những môn nào?

Nắm bắt được nhu cầu học liên thông Cao đẳng Dược từ trình độ Trung cấp Dược, Cao đẳng Dược Hà Nội...

Hồ sơ liên thông Cao đẳng Dược gồm những gì?

Nhằm tạo điều kiện cho những bạn trẻ đam mê ngành Dược, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược có thể liên...