Chuyên mục: Liên Thông Đại Học Điều Dưỡng

Tuyển sinh Liên thông Đại học Điều dưỡng 2016

Ngành Điều dưỡng nắm vai trò quan trong trong ngành Y tế, tất cả các cơ sở điều không thể thiếu Điều...

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Điều dưỡng 2016

Ngành Điều dưỡng đang dần trở thành mạch máu của ngành Y tế hiện nay, bởi vai trò và nhiệm vụ không thể...

Trung cấp Y liên thông Đại học Điều dưỡng được không?

Tôi học Trường Trung cấp Dược Hà Nội, tốt nghiệp Trung cấp Y từ năm 2006. Ngành Điều dưỡng đang phát...

lien-thong-dai-hoc-dieu-duong

Tuyển sinh Liên thông Đại học Điều Dưỡng bằng Cử nhân

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Điều dưỡng từ hệ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học cấp bằng...