Search

Chuyên mục: Liên thông Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

lien-thong-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Liên thông Đại học Tài Chính – Ngân hàng tuyển sinh năm 2015

Ngành Tài chính ngân hàng được xác định là mạch máu của nền kinh tế thì xu hướng học liên thông Trường...

lien-thong-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Tuyển sinh liên thông Đại học Thương Mại Quản Trị Kinh Doanh

Tuyển sinh liên thông Đại học ngành Thương Mại Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ...

Liên thông Đại học ngành Kế toán

Tuyển sinh liên thông ngành Kế Toán Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Kế toán năm 2015 do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà...

lien-thong-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Tuyển sinh liên thông ngành Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khối...

lien-thong-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Liên thông Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2015

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khối...