Chuyên mục: Tuyển Sinh Y Dược

Liên kết trường học – bệnh viện nâng cao tay nghề cho sinh viên Y –Dược

Đào tạo gắn liền giữa lý thuyết và thực hành đang là nhu cầu và hướng đi đáp ứng xã hội. Điều này...

Học Dược sĩ làm nghề tay trái hái ra tiền

Được đào tạo là một dược sĩ, tuy nhiên nhiều bạn bè cùng trang lứa như Hòa lại thích đam mê kiếm tiền...

Hoc dược bám trụ thành phố hái ra tiền từ nghề trình dược viên

Tốt nghiệp Cao đẳng Dược loại khá, nhiều công ty cũng như nhà thuốc mời gọi về làm nhưng Lan Anh cô gái...

Kỹ thuật vật lý trị liệu nghề vừa có tiền vừa có hạnh phúc

Là một trong những nhóm nghề liên quan đến sức khỏe của con người. Kĩ thuật vật lý trị liệu được xếp...

Học Dược Cao đẳng Y dược Pasteur

Sợ Đại học thất nghiệp: Nhiều học sinh lựa chọn học Cao đẳng Y – Dược

Tình trạng học Đại học xong ra trường thất nghiệp do không tìm được việc làm hiện nay đã tác động lên...

Y sĩ đa khoa ngành học không bao giờ thất nghiệp

Sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người, những người nắm trong tay vận mạng tính mệnh sức khỏe của...