Chuyên mục: Tuyển Sinh Y Dược

Xét NV2 Cao đẳng Dược năm 2014 từ điểm sàn cao đẳng

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng 2  Cao đẳng...

Liên thông Đại học Dược hệ chính quy từ trình độ cao đẳng năm 2015

Liên thông Đại học Dược hệ chính quy từ trình độ cao đẳng năm 2015. Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT...