Chuyên mục: Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm

Tiềm năng phát triển của ngành Xét nghiệm như thế nào ?

Học Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học mở ra hướng đi mới cho nhiều thí sinh và cơ hội phát...

Quy định về Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm năm 2017 như thế nào ?

Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm điều kiện bắt buộc để thí sinh tốt nghiệp Trung cấp đáp ứng được yêu...

Học phí Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội năm 2017 như thế nào ?

Học phí là vấn đề được nhiều thí sinh có nguyện vọng học Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội – Trường Cao...

Học xong Đại học có được học Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm hay không ?

Em tốt nghiệp Đại Học và đang có mong muốn học văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm, không biết có đủ điều...

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm trên toàn quốc

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xét nghiệm, trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo...

Ngành Xét nghiệm Y Học là ngành gì ?

Cuộc sống phát triển kèm theo đó là sự phát triển của hàng ngàn loại virus mới, vì thế công tác khám chữa...