Chuyên mục: Kỹ Thuật Vật Lý Trị Liệu

Nghịch lý nhiều sinh viên đỗ Đại học nhưng vẫn rút hồ sơ đi học Y – Dược

Vừa nhập học, sinh viên đã “nản” khi biết cơ hội nghề nghiệp mơ hồ với ngành đang học, nhiều...

Học chuyển đổi Trung cấp Kỹ thuật vật lý trị liệu từ Trung cấp Hộ sinh

Em đã học xong chương trình Trung cấp Hộ sinh tại một trường Trung cấp Y ở Hà Nội nhưng nay muốn học...

Cơ hội cho thí sinh thi trượt THPT

Nhân lực ngành Y tế vẫn đang khát?

Dự kiến đến năm 2020 nhân lực ngành Y tế sẽ tăng gấp đôi so với thời điểm hiện nay, nhưng vẫn chưa đáp...

Năng lực có đủ để làm nên một Kỹ thuật viên vật lý trị liệu giỏi?

Cái nghề Kỹ thuật viên vật lý trị liệu như những bảo mẫu chuyên nghiệp vậy. Họ là một trong những nhân...

Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật vật lý trị liệu học ngoài giờ hành chính?

Em đã tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền và đang làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền tại tỉnh...

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – Những người đưa đò cần mẫn

Nói thì đơn giản lắm, Kỹ thuật viên vật lý trị liệu là những người góp phần vào việc hoàn chỉnh những...