Chuyên mục: Kỹ Thuật Vật Lý Trị Liệu

Tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu năm 2017

Tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu mở ra cơ hội tiếp cận ngành học mới nhưng đầy triển vọng...

Đào tạo kỹ thuật viên vật lý trị liệu chất lượng năm 2017

Ngành Vật lý trị liệu đang đạt đến thời điểm vàng khi mà nhu cầu sử dụng lao động ngành này ngày một...

Vật lý trị liệu là gì và kĩ thuật viên vật lý trị liệu là ai?

Vật lý trị liệu là chuyên khoa về kĩ thuật y học thuộc về khoa học sức khỏe hỗ trợ. Kỹ thuật vật lý...

Học Trung cấp y Khoa còn giá trị hơn cả tấm bằng Đại học

Để đưa ra một quyết định lựa chọn theo đuổi một ngành nghề y khoa nhất định với một tấm bằng đại...

Kỹ thuật vật lý trị liệu nghề vừa có tiền vừa có hạnh phúc

Là một trong những nhóm nghề liên quan đến sức khỏe của con người. Kĩ thuật vật lý trị liệu được xếp...

Y học cổ truyền giải quyết bài toán khó khăn y tế vùng cao

Sự khó khăn của ngành Y tế trong công việc chăm sóc sức khỏe ở các tuyến cơ sở nhất là ở những nơi vùng...