Chuyên mục: Dược Sĩ

Dược sĩ tuyệt đối lưu ý khi sử dụng thuốc?

Là Dược sĩ bạn tuyệt đối phải biết những lưu ý gì khi sử dụng thuốc đối với trẻ nhỏ, phụ nữ có...

Chủ nhà thuốc nên biết công việc quản trị nhà thuốc GPP?

Công việc tại nhà thuốc GPP có nhiều kiểu việc và khó phân loại, chủ nhà thuốc phải có 1 công cụ quản lý...

Nguy hiểm Thuốc kết hợp Thuốc – Dược sĩ phải biết

Sự kết hợp giữa Thuốc và Thuốc gây nên những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nó cũng giống như con giao 2...

Sự khác biệt Thuốc generic và thuốc OTC trong ngành Dược?

Bạn có từng nghe 2 từ ngữ generic drug và OTC drug (over-the-counter) khi mua thuốc? Ngành Dược đang bị chi phối bới...

Tương tác giữa Thuốc và thực phẩm mà Dược sĩ phải biết

Tương tác gây ra những phản ứng không mong muốn từ Thuốc và thực phẩm mà mỗi Dược sĩ chúng ta phải nắm...

Xây dựng chương trình Trung cấp Dược theo hướng phát triển học sinh

Cần xây dựng khung chương trình Trung cấp Dược học phù hợp với năng lực học sinh như thế nào để các...