Chuyên mục: Điều Dưỡng Đa Khoa

Những phẩm chất của một điều dưỡng đa khoa giỏi

Để trở thành điều dưỡng đa khoa không chỉ là sở thích mà còn là năng lực của mỗi cá nhân. Thực tế...

Những lý do thuyết phục bạn nên theo đuổi ngành Điều dưỡng

Với nhu cầu của xã hội ngày một tăng cao ngược lại nhân lực trong ngành Điều dưỡng đa khoa lại đang khát....

Thời gian đào tạo chuyển đổi văn bằng 2 Trung cấp điều dưỡng đa khoa

Thời gian đào tạo chuyển đổi văn bằng 2 Trung cấp điều dưỡng đa khoa?

Em đã có bằng Cao đẳng kinh tế muốn học chuyển đổi Trung cấp dưỡng đa khoa có được không? Thời gian đào...

Trượt tốt nghiệp THPT có được học Trung cấp điều dưỡng đa khoa

Trượt tốt nghiệp THPT có được học Trung cấp điều dưỡng đa khoa?

Em đã học hết chương trình THPT nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì có được học Trung cấp điều dưỡng...

Hướng dẫn làm hồ sơ học Trung cấp điều dưỡng đa khoa năm 2016

Hướng dẫn làm hồ sơ học Trung cấp điều dưỡng đa khoa năm 2016

Rất nhiều bạn thí sinh có mong muốn, nguyện vọng học Trung cấp điều dưỡng đa khoa nhưng còn băn khoăn không...

Điều dưỡng đa khoa VB2 đào tạo buổi tối tại đâu?

Hiện đang làm Trình Dược Viên tại bệnh viện đa khoa Hà Đông. Nhận thấy nguồn nhân lực Điều dưỡng viên...