Chuyên mục: Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6C+CĐ6B

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6C (hệ 3 năm) + CĐ6B (hệ 3,5 năm)   Khi Học viên làm bài...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐYT1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG CĐ YTẾ 1 Tổng thời...

Thời Khóa Biểu Lớp CĐ7C

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ7C 1. Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –...