Thời Khóa Biểu Lớp CĐYT1

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG CĐ YTẾ 1

Tổng thời gian học Cao đẳng Dược liên thông là 20 tháng, được chia làm 4 học kỳ, mỗi học kỳ là 5 tháng.

 

Lịch học lớp T7&CN bắt đầu học từ ngày 24 tháng 5 năm 2014. Lịch học sẽ post theo tuần, Học viên lưu ý theo dõi lịch học, kế hoạch học tập.

1. Môn Giải Phẫu Sinh Lý
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 24/5, Chiều 24/5, Sáng 25/5, Chiều 25/5, Sáng 31/5, Chiều 31/5, Sáng 1/6, Chiều 1/6/2014.

2.Môn Marketting Dược
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 7/6, Chiều 7/6, Sáng 8/6, Chiều 8/6.

3. Môn Nguyên Lý Cơ Bản
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 14/6, Chiều 14/6, Sáng 15/6, Chiều 15/6.

4. Môn Đường Lối Cách Mạng
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 21/6, Chiều 21/6, Sáng 22/6, Chiều 22/6.

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 2/8 Học viên lấy giáo trình tại phòng 1013 Nhà B tầng 1 (gặp thầy Chiến)

5. Môn Xác Suất Thống Kê
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 9/8, Chiều 9/8, Sáng 10/8, Chiều 10/8.

6. Môn Sinh Học và Di Truyền
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 16/8, Chiều 16/8, Sáng 17/8, Chiều 17/8.

7. Môn Vật Lý Đại Cương
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 23/8, Chiều 23/8, Sáng 24/8, Chiều 24/8, Sáng 30/8, Chiều 30/8, Sáng 31/8, Chiều 31/8.

8. Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 6/9, Chiều 6/9, Sáng 7/9, Chiều 7/9.

9. Môn Dược Lâm Sàng
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 13/9, Chiều 13/9, Sáng 20/9, Chiều 20/9.

10. Môn Hóa Vô Cơ Đại Cương
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 14/9, Chiều 14/9, Sáng 21/9, Chiều 21/9, Sáng 27/9, Chiều 27/9.

Lịch Thi Giữa Kỳ I:

Môn Thi: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 8h00 ngày 28/9/2014

Môn Thi: Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lê Nin
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 28/9/2014

Môn Thi: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 14h50 ngày 28/9/2014

11. Môn Tiếng Anh chuyên ngành
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 4/10, Chiều 4/10, Sáng 5/10, Chiều 5/10.

12. Môn Tin Học
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 11/10, Chiều 11/10, Sáng 12/10, Chiều 12/10.

13. Môn Bào Chế
– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 18/10, Chiều 18/10, Sáng 19/10, Sáng 25/10, Chiều 25/10,Sáng 26/10

Lịch Thi Kết Thúc Kỳ I:

Môn Thi: Xác Xuất – Thống Kê
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 19/10/2014

Môn Thi: Vật Lý Đại Cương
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 14h40 ngày 19/10/2014

Môn Thi: Tin Học
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 15h50 ngày 19/10/2014

Môn Thi: Sinh Học và Di Truyền
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 26/10/2014

Môn Thi: Hóa Học Đại Cương Vô Cơ
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 14h40 ngày 26/10/2014

Môn Thi: Tiếng Anh chuyên ngành
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 15h50 ngày 26/10/2014

Lớp nghỉ giữa kỳ đến hết ngày 9/11 sau đó trở lại học môn mới

14. Môn Thực Hành Nhà Thuốc Tốt
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 15/11, Chiều 15/11, Sáng 16/11, Chiều 16/11

15. Môn Hóa Hữu Cơ
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 22/11, Chiều 22/11, Sáng 23/11, Chiều 23/11, Sáng 29/11, Chiều 29/11

16. Môn Hóa Sinh
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 6/12, Chiều 6/12, Sáng 7/12, Chiều 7/12, Sáng 13/12, Chiều 13/12

17. Môn Vi Sinh – Ký Sinh Trùng
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 20/12, Chiều 20/12, Sáng 21/12, Chiều 21/12

Thông báo:

Nghỉ ôn thi ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2014.

Nghỉ tết Dương lịch ngày 3 và 4 tháng 1 năm 2015.

Ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2015 học môn mới và thi Học Kỳ 2

18. Môn Bệnh Học 
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 10/1, Chiều 10/1, Sáng 11/1,Chiều 11/1/2015

19. Môn Hóa Dược
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/1, Chiều 17/1, Sáng 18/1,Chiều 18/1, Sáng 24/1, Chiều 24/1, Sáng 31/1, Chiều 31/1/2015.

20. Môn Pháp luật – Tổ chức và Quản lí Dược
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 1/2, Sáng 7/2, Chiều 7/2/2015.

Lịch Thi Kết Thúc Kỳ II (Đợt 1):

 1. Môn Thi: Hóa hữu cơ
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 08h00 ngày 25/1/2015
 1. Môn Thi: Hóa sinh
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 09h30 ngày 25/1/2015
 1. Môn Thi: Giải phẫu sinh lí
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 25/1/2015
 1. Môn Thi: Vi sinh – Ký sinh Trùng
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 15h00 ngày 25/1/2015

Lịch Thi Kết Thúc Kỳ II (Đợt 2):

 1. Môn Thi: Bệnh học
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 08h00 ngày 8/2/2015
 1. Môn Thi: Bào chế
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 09h30 ngày 8/2/2015
 1. Môn Thi: Hóa dược
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 8/2/2015
 1. Môn Thi: PL – TC và QL Dược
  Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 15h00 ngày 8/2/2015

Học viên nghỉ tết từ ngày 9/2/2015 đến ngày 6/3/2015. Ngày 7/3/2015 lớp học trở lại bình thường.

21. Môn Dược học cổ truyền
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 7/3, Chiều 7/3, Sáng 8/3, Chiều 8/3/2015.

22. Môn Kiểm Nghiệm
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 14/3, Chiều 14/3, Sáng 21/3, Chiều 21/3, Sáng 22/3, Chiều 22/3/2015.

23. Môn Kinh Tế Dược
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 29/3, Chiều 29/3, Sáng 4/4, Chiều 4/4/2015.

24. Môn Dược Lý 1
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 5/4, Chiều 5/4, Sáng 11/4, Chiều 11/4, Sáng 12/4/2015.

25. Môn Dược Lý 2 
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Chiều 12/4, Sáng 18/4, Chiều 18/4, Sáng 19/4, Chiều 19/4/2015.

Học viên nghỉ lễ, nghỉ ôn tập giữa học kỳ từ ngày 25/04/2015 đến ngày 10/5/2015.

26. Môn Quản lý tồn trữ thuốc
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/5, Chiều 16/5, Sáng 17/5, Chiều 17/5, Sáng 24/5, Chiều 24/5.

Lịch Thi Kết Thúc Kỳ III:

Môn Thi: Kinh tế Dược
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 09h00 ngày 30/05/2015

Môn Thi: Kiểm nghiệm
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 30/05/2015

Môn Thi: Dược học cổ truyền
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 15h00 ngày 30/05/2015

Môn Thi: Dược lý I
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 08h00 ngày 31/05/2015

Môn Thi: Dược lý II
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 09h30 ngày 31/05/2015

Môn Thi: Dược lâm sàng
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 13h30 ngày 31/05/2015

Môn Thi: Quản lý tồn trữ thuốc
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 15h00 ngày 31/05/2015

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 3 từ ngày 6/6/2015 đến ngày 24/06/2015.

Lịch nghỉ hè: Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 10/8/2015.

Lịch học học kỳ 4 bắt đầu từ ngày 29/8/2015, Nhà trường sẽ thông báo môn học cụ thể vào ngày 27/8/2015.

27. Môn Quản trị và kinh doanh Dược
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 29/8, Chiều 29/8, Sáng 30/8, Chiều 30/8, Sáng 6/9, Chiều 6/9.

28. Môn Dược liệu
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 12/9, Sáng 13/9, Chiều 13/9, Sáng 19/9, Chiều 19/9.

Thông báo: Lịch thi lại Học kỳ 1 + Học kỳ 2 + Học kỳ 3 (Đối với học viên xin hoãn thi lần 1 + học viên đăng ký thi lại)
Sáng 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 20/9/2015 thi lại
Lưu ý: Học viên đăng ký thi lại viết đơn đăng ký thi lại theo mẫu của Nhà trường (Phòng 103, tầng 1). Hạn đăng ký thi chậm nhất ngày 19/9/2015.

Lịch Thi Kết Thúc Kỳ III:
Môn Thi: Dược liệu
Thời gian thi viết luận 60 phút: bắt đầu từ 14h00 ngày 20/9/2015

29. Môn Thực hành phân phối thuốc tốt.
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 26/9, Chiều 26/9, Sáng 27/9, Chiều 27/9

30. Môn: Pháp chế Dược
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 3/10, Chiều 3/10, Sáng 4/10, Chiều 4/10

Lịch Thi Kết Thúc Kỳ IV:

Môn Thi: Marketing Dược 
Thời gian thi 60 phút bắt đầu từ 08h00 – 09h00  ngày 10/10/2015

Môn Thi: Pháp Chế Dược 
Thời gian thi 60 phút bắt đầu từ 13h30 – 14h30   ngày 10/10/2015

Môn Thi: Quảng Trị Kinh Doanh Dược 
Thời gian thi 60 phút bắt đầu từ 14h30 – 15h30  ngày 10/10/2015

Môn Thi: Thực Hành Phân Phối Thuốc Tốt
Thời gian thi 60 phút bắt đầu từ 08h00 – 09h00 ngày 11/10/2015

Môn Thi: Thực Hành Nhà Thuốc Tốt
Thời gian thi 60 phút bắt đầu từ 09h00 – 10h00 ngày 11/10/2015

Học viên đi thi phải mang theo chứng minh thư.
Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.
Học viên không nộp học phí học kỳ IV sẽ không được dự thi

Đúng ngày 10/10/2015 sinh viên nhận kế hoạch thực tập tốt nghiệp và Đề cương ôn thi tốt nghiệp

Sinh viên Y Dược Click vào đây để Download: Tiếng Anh chuyên ngành Y Dược

Click chuột vào đây để xem nội dung tham khảo

1 – Bài mẫu tham khảo Báo cáo Thực tập Công ty Dược

2 – Báo cáo Thực tập Trạm Y tế và Bệnh viện Ngành Dược

 

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ III và HỌC KỲ IV
(Đối với học viên xin hoãn thi lần 1 + học viên đăng ký thi lại)

Sáng 14 giờ ngày 18/10/2015 thi lại tại Phòng 115, Tầng 1, Nhà N1, 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Lưu ý:
Học viên đăng ký thi lại viết đơn đăng ký thi lại theo mẫu của Nhà trường (Phòng 115, tầng 1).
Hạn đăng ký thi chậm nhất ngày 18/10/2015.

THÔNG BÁO

Đúng 08h30 sáng ngày 14/11/2015 học viên nộp sổ báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Phòng 312 Nhà N3 tầng 1 – số 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Học viên nào không nộp sổ báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ không đủ điều kiện được thi tốt nghiệp. Lưu ý: Không nhận trường hợp nộp hộ

Đúng 08h00 ngày 29/11/2015 (Hạn nộp cuối cùng) đối với tất cả các học viên chưa nộp Sổ thực tập tốt nghiệp  tại phòng 312 Nhà N3 tầng 1. Những học viên sau thời gian trên không hoàn thiện được Sổ thực tập tốt nghiệp Nhà trường sẽ xét điều kiện tốt nghiệp của học viên cùng khóa sau.

Lịch ôn thi tốt nghiệp

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 335 – Nhà N3 – tầng 3 – Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội cụ thể như sau:

Chiều T7 (14/11): Quản Lý Dược + Bào chế 

Sáng CN (15/11): Dược liệu

Chiều CN (15/11): Hóa Dược – Dược Lý

Sáng CN (22/11): Thực hành Dược liệu

Chiều CN (22/11): Thực hành Hóa Dược – Dược Lý

Lich thi Tốt nghiệp lớp liên thông cao đẳng Y tế Phú Thọ (Lớp 1 – K4C)

Địa điểm thi tại: 41 Vũ Thạnh.

1. Môn Lý thuyết tổng hợp
Thời gian thi: 07h00 ngày 26/12/2015 ( Thứ 7)

2. Thi Thực hành
Thời gian thi: Ngày 26/12/2015 ( Thứ 7) và ngày 27/12/2015 ( Chủ nhật )

Lưu ý: 

Học Sinh đi thi phải mang theo thẻ HSSV và chứng minh thư nhân dân, Bằng cấp 3 ( bằng gốc ), Bằng trung cấp ( bằng gốc ), Bảng điểm trung cấp ( bản gốc ).
– Học Sinh mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ HSSV thì không được dự thi.
– Nếu học sinh còn chưa nộp chứng chỉ tiếng anh và ngoại ngữ hôm thi mang đến nộp luôn trước giờ thi.
– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Lich thi tốt nghiệp lớp liên thông cao đẳng Dược – Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ (Lớp 2 – K4I) sẽ thi sau tết âm lịch (Lịch cụ thể Nhà trường sẽ thông báo sau).

THÔNG BÁO: Yêu cầu tất cả học viên lớp K04I đến trường nộp lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng bảng điểm tốt nghiệp tại phòng 115 nhà N1 tầng 1 – Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội. Hạn cuối nộp tiền là ngày 05/06/2016.
Yêu cầu 3 bạn có tên sau đây:

1. Phạm Mỹ Anh
2. Nguyễn Thị Khánh Ly
3. Trịnh Thị Mai
Đến trường để nộp sổ thực tập tốt nghiệp trước ngày 05/06/2016, sau ngày này học viên không nộp sổ thực tập tốt nghiệp Nhà trường sẽ xét điều kiện tốt nghiệp của học viên cùng khóa sau

Lịch ôn thi tốt nghiệp

Môn Thực hành Hóa Dược + Dược liệu vào 08h00 ngày 2/7/2016 tại Phòng 117 Nhà N1 tầng 1

Lịch thi tốt nghiệp (Lớp 2 – K4I)

Vào ngày 7/7/2016 tại 41 Vũ Thạnh.

Buổi sáng 7 giờ 00 bắt đầu thi môn lý thuyết tổng hợp, thời gian làm bài 180 phút.

Buổi chiều thi thực hành, bắt đầu tập trung lúc 13h00.

Khi đi thi nhớ mang theo hồ sơ sau để đối chiếu:

 • Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ( Bản gốc )
 • Bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ( Bản gốc )
 • Bảng điểm (Bẩn gốc)

Nếu ko mang những giấy tờ trên, học viên sẽ ko được vào phòng thi.


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.