Thời Khóa Biểu Lớp CĐ7C

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ7C

1. Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 23/9, 24/9, 1/10, 7/10, 8/10, 14/10, 15/10, 23/10/2015.

2. Môn học: Tiếng Anh 1
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 28/9, 29/9, 30/9, 5/10, 12/10, 13/10, 19/10, 20/10, 26/10, 27/10/2015

3. Môn Sinh học và di truyền.
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 2/10, 6/10, 9/10, 16/10, 21/10, 30/10/2015

4.Môn Giáo dục thể chất.

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 2/11, 4/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 1/12, 3/12, 7/12, 10/12.

5.Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 3/11, 6/11, 10/11, 12/11, 17/11, 19/11, 24/11, 26/11.

6.Môn Tin học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 11/11, 13/11, 18/11, 25/11, 2/12, 4/12, 9/12, 11/12, 17/12/2015

7. Môn Giải phẫu sinh lí

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 21/12, 22/12, 28/12, 29/12, 31/12/2015   , 4/1, 5/1, 6/1, 7/1/2016

Ngày 5/1, 6/1, 7/1  học thực hành buổi sáng (học tại Phòng 317 Nhà N3 Tầng 1)

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

8. Môn Thực vật Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày : 18/12, 23/12, 25/12, 30/12, 8/1, 12/1, 13/1, 15/1/2016.

9. Môn Toán Cao Cấp

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày : 18/1, 19/1, 21/1, 22/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/1/2016

Sinh viên Y Dược Click vào đây để Download: Tiếng Anh chuyên ngành Y Dược

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán
Từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 23/2/2016.

10.  Môn Giáo dục Quốc phòng

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 24/2, 25/2, 26/2, 29/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3/2016

11. Môn Vật Lý Đại Cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 7/3, 9/3, 10/3, 11/3, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3/2016

12. Hóa Học Phân Tích 1 ( Phần định tính )

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Lý thuyết
: 21/3, 23/3, 25/3.
Thực hành: 28/3, 30/3, 1/4 ( Phòng 311 Nhà N3 tầng 1)
Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

LỊCH THI HỌC KỲ I

Lớp CĐ7C 

STT Môn Thi Phòng Thi Giờ Thi Ngày Thi
1 Hóa Đại Cương Vô Cơ P1:30 SV
P2: 30 SV
07h30-08h15 09/04/2016
2 Vật Lý Đại Cương 08h45-09h30
3 Toán Cao Cấp 09h45-10h15
4 Thực Vật Dược 13h30-14h15
5 Sinh Học và Di Truyền 14h30-15h15
6 Giáo dục QPAN 1 15h30-16h15
7 Tin Học 07h30-09h30 12/04/2016
8 Giáo Dục Thể Chất 09h30-11h30

13. Môn Môn Vi sinh – Ký sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 20/4, 21/4, 22/4, 25/4, 26/4, 29/4/2016

Thông báo Lịch nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5

14. Môn Giáo dục Quốc phòng An ninh II

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày: 4/5, 5/5, 6/5, 9/5, 10/5, 12/5.

15. Môn Toán Xác suất – Thống kê Y – Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày:11/5, 13/5, 18/5, 20/5, 25/5, 27/5, 1/6

16. Hóa Phân Tích ( Định lượng)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày: 17/5.  19/5,  24/5,  26/5,  31/5,  2/6/2016

17. Hóa Hữu Cơ Dược 

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6.
Thực hành: 13/6, 14/6, 16/6, 17/6.

Lịch nghỉ hè lớp CĐ7C từ ngày 20/6/2016 đến ngày 31/7/2016

18. Môn Hóa dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: Ngày 1/8, 2/8, 4/8, 5/8, 9/8
Thực hành: 11/8, 16/8, 18/8

19. Môn Bệnh Học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: Ngày 3/8, 8/8, 10/8, 12/8, 15/8
Thực hành: 17/8, 19/8

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành: 450.000

LỊCH THI HỌC KỲ 2

STT Tên Môn Ngày Giờ
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 20/08/2016 07h30 – 08h15
2 Xác suất thống kê Y Dược 08h45 – 09h30
3 Hóa Hữu Cơ Dược 09h45 – 10h30
4 Hóa Phân Tích 13h30 – 14h15
5 Vi Sinh – Ký Sinh Trùng 14h30 – 15h15
6 Giải Phẫu Sinh Lý 15h30 – 16h15h
7 Tiếng Anh 1 21/08/2016 07h30 – 08h15
8 Bệnh Học 08h45 – 09h30

 

 Thông báo nghỉ học kỳ từ  ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016

Thông báo: Lịch học ôn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ – Tin học

Môn Tin học:  Sáng ngày 6/9, 8/9/2016 tại phòng 134, tầng 3, nhà N1

Môn Tiếng Anh: Sáng ngày 7/9, 9/9/201tại phòng 134, tầng 3, nhà N1

Thông báo: Lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ – Tin học

Thời gian: Cả ngày: Sáng từ 7h30, Chiều từ 13h30 ngày 10/9,11/9/2016 tại phòng 124,125 tầng 2, nhà N1

Danh sách chi tiết sinh viên xem ở bảng tin

20. Môn Dược lâm sàng

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/9, 22/9, 27/9, 29/9, 4/10, 6/10.

21. Môn Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 21/9, 23/9, 26/9, 28/9, 30/9, 5/10, 7/10, 10/10.

22. Môn Tâm lí học đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/10, 13/10, 14/10, 17/10, 19/10, 20/10.

23. Môn Hóa sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/10, 28/10, 31/10, 1/11, 4/11, 7/11.

24. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/10, 27/10, 2/11, 3/11, 9/11, 10/11.

25. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 15/11, 16/11, 17/11, 22/11,  24/11, 29/11, 1/12, 6/12.

26. Môn Dược lí 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: Lý thuyết: 18/11, 23/11, 25/11, 28/11, 30/11, 8/12. Thực hành: 2/12, 5/12, 7/12.

27. Môn Tiếng Anh 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 14/12, 15/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12.

Thông báo

9 giờ 30 phút ngày 27/12/2016 sinh viên tập trung nhận đề cương ôn tập.

LỊCH THI HỌC KỲ 3

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI SỐ PHÒNG THI        
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 05/01/2017 08h00- 09h00 1 Phòng thi Địa điểm Ghi chú
2 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 05/01/2017 09h15 – 10h15 1 P01 328  
3 Tiếng Anh 2 05/01/2017 13h30 – 14h30 1
4 Giáo dục quốc phòng 2 05/01/2017 14h45 – 14h45 1
5 Hóa sinh 06/01/2017 08h00- 09h00 1
6 Dược lâm sàng 06/01/2017 09h15 – 10h15 1
7 Tâm lý học đại cương 06/01/2017 10h30 – 11h30 1
8 Hóa dược 06/01/2017 13h30 – 14h30 1      
9 Dược lí 1 06/01/2017 14h45 – 14h45 1      

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 

Sinh viên nghỉ từ 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

28. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/2, 14/2, 15/2, 20/2, 22/2/2017.

29. Môn Marketting Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 17/2, 24/2, 27/2, 28/2, 1/3, 3/3/2017.

30. Môn Pháp luật – Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 9/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3/2017.

31. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 7/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

  • Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2016 – 2017.
  • Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. BCH Đoàn TN Sinh viên Y dược – 101 Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ “Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3” .

Chi tiết kế hoạch học viên xem tại đây: Kế hoạch văn nghệ gửi các lớp

32. Môn Kinh tế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 29/3, 31/3, 3/4, 5/4, 7/4.

33. Môn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 30/3, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4/2017.

34. Môn Quản trị học học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 24/4, 26/4, 28/4, 4/5, 8/5, 10/5/2017.

35. Thực hành Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/4, 27/4, 3/5, 11/5/2017.

36. Môn Dược liệu

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 22/5, 23/5, 25/5, 26/5, 29/5, 30/5.

Thực hành: 31/5, 1/6.

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ

1 Tiếng anh chuyên ngành 17/06/2017 8h00 – 8h45 P 132
2 Marketing Dược 9h00 -9h45
3 Pháp luật và Quản lý dược 10h00 – 10h45
4 Dược cổ truyền 14h00 – 14h45
5 Kinh tế Dược 15h00 – 15h45
6 Bào chế 1 16h00 – 16h45
7 Quản trị học 18/06/2017 8h00 – 8h45
8 Dược liệu 9h00 -9h45

37. Môn Kiểm nghiệm và GLP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 10/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 31/8/2017.

38. Môn Hóa dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 7/8, 8/8, 9/8, 15/8, 17/8/2017.

Thực hành: 22/8, 24/8, 29/8/2017.

39. Môn Pháp chế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 6/9, 8/9, 12/9, 19/9, 22/9, 25/9, 26/9, 28/9/2017.

40. Môn Bào chế và GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 5/9, 7/9, 14/9, 21/9/2017.

Thực hành: 27/9, 29/9, 3/10, 4/10/2017.

41. Môn Dược lý 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 2/10/2017.

Lịch phát chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Tin học

Lịch phát chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Tin học vào 9h30 ngày 10/11/2017

Môn Giáo dục quốc phòng 3

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 28/11 (P.124), 29/11 (P.331), 1/12 (P.124), 5/12 (P.331), 6/12 (P.124), 8/12 (P.124).

LỊCH  THI HỌC KỲ V

STT Môn thi Giờ thi Ngày thi Giảng đường
1 QPAN 3 08h00 – 08h45 06/01/2018 P 125
2 Hóa dược 09h00 – 09h45
3 Bào chế và GMP 2 10h00 – 10h45
4 Pháp chế dược 14h00 – 14h45
5 KN và GLP 15h00 – 15h45
6 Dược lý 2 16h00-16h45
7 Thi bổ sung các môn Cả ngày 07/01/2018

Môn Quản lý tồn trữ Thuốc(P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 23/3, 10/4, 17/4, 18/4, 24/4/2018.

Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng(P 328)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/4, 19/4, 23/4, 3/5, 4/5/2018.

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp vào 9h30 ngày 11/5/2018

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp lần 2

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 2 vào 9h30 ngày 28/5/2018

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3 vào 9h30 ngày 21/6/2018

Chú ý: Sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp sẽ về Trường cao đẳng Y – Dược Phú Thọ hoàn thành và thi tốt nghiệp tại trường

Lịch thi học kỳ VI

Ngày: 07/7/2018

08 h 00 thi môn: Quản lý tồn trữ – phân phối thuốc

09 h 00 thi môn: Kỹ năng giao tiếp bán hàng

14 h 00 thi môn: Điều kiện tốt nghiệp


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.