Thời Khóa Biểu Lớp CĐ7C

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ7C

1. Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 23/9, 24/9, 1/10, 7/10, 8/10, 14/10, 15/10, 23/10/2015.

2. Môn học: Tiếng Anh 1
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 28/9, 29/9, 30/9, 5/10, 12/10, 13/10, 19/10, 20/10, 26/10, 27/10/2015

3. Môn Sinh học và di truyền.
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 2/10, 6/10, 9/10, 16/10, 21/10, 30/10/2015

4.Môn Giáo dục thể chất.

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 2/11, 4/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 1/12, 3/12, 7/12, 10/12.

5.Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 3/11, 6/11, 10/11, 12/11, 17/11, 19/11, 24/11, 26/11.

6.Môn Tin học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 11/11, 13/11, 18/11, 25/11, 2/12, 4/12, 9/12, 11/12, 17/12/2015

7. Môn Giải phẫu sinh lí

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 21/12, 22/12, 28/12, 29/12, 31/12/2015   , 4/1, 5/1, 6/1, 7/1/2016

Ngày 5/1, 6/1, 7/1  học thực hành buổi sáng (học tại Phòng 317 Nhà N3 Tầng 1)

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

8. Môn Thực vật Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày : 18/12, 23/12, 25/12, 30/12, 8/1, 12/1, 13/1, 15/1/2016.

9. Môn Toán Cao Cấp

Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày : 18/1, 19/1, 21/1, 22/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/1/2016

Sinh viên Y Dược Click vào đây để Download: Tiếng Anh chuyên ngành Y Dược

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán
Từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 23/2/2016.

10.  Môn Giáo dục Quốc phòng

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 24/2, 25/2, 26/2, 29/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3/2016

11. Môn Vật Lý Đại Cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 7/3, 9/3, 10/3, 11/3, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3/2016

12. Hóa Học Phân Tích 1 ( Phần định tính )

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Lý thuyết
: 21/3, 23/3, 25/3.
Thực hành: 28/3, 30/3, 1/4 ( Phòng 311 Nhà N3 tầng 1)
Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

LỊCH THI HỌC KỲ I

Lớp CĐ7C 

STT Môn Thi Phòng Thi Giờ Thi Ngày Thi
1 Hóa Đại Cương Vô Cơ P1:30 SV
P2: 30 SV
07h30-08h15 09/04/2016
2 Vật Lý Đại Cương 08h45-09h30
3 Toán Cao Cấp 09h45-10h15
4 Thực Vật Dược 13h30-14h15
5 Sinh Học và Di Truyền 14h30-15h15
6 Giáo dục QPAN 1 15h30-16h15
7 Tin Học 07h30-09h30 12/04/2016
8 Giáo Dục Thể Chất 09h30-11h30

13. Môn Môn Vi sinh – Ký sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 20/4, 21/4, 22/4, 25/4, 26/4, 29/4/2016

Thông báo Lịch nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5

14. Môn Giáo dục Quốc phòng An ninh II

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày: 4/5, 5/5, 6/5, 9/5, 10/5, 12/5.

15. Môn Toán Xác suất – Thống kê Y – Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày:11/5, 13/5, 18/5, 20/5, 25/5, 27/5, 1/6

16. Hóa Phân Tích ( Định lượng)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày: 17/5.  19/5,  24/5,  26/5,  31/5,  2/6/2016

17. Hóa Hữu Cơ Dược 

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6.
Thực hành: 13/6, 14/6, 16/6, 17/6.

Lịch nghỉ hè lớp CĐ7C từ ngày 20/6/2016 đến ngày 31/7/2016

18. Môn Hóa dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: Ngày 1/8, 2/8, 4/8, 5/8, 9/8
Thực hành: 11/8, 16/8, 18/8

19. Môn Bệnh Học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: Ngày 3/8, 8/8, 10/8, 12/8, 15/8
Thực hành: 17/8, 19/8

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành: 450.000

LỊCH THI HỌC KỲ 2

STT Tên Môn Ngày Giờ
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 20/08/2016 07h30 – 08h15
2 Xác suất thống kê Y Dược 08h45 – 09h30
3 Hóa Hữu Cơ Dược 09h45 – 10h30
4 Hóa Phân Tích 13h30 – 14h15
5 Vi Sinh – Ký Sinh Trùng 14h30 – 15h15
6 Giải Phẫu Sinh Lý 15h30 – 16h15h
7 Tiếng Anh 1 21/08/2016 07h30 – 08h15
8 Bệnh Học 08h45 – 09h30

 

 Thông báo nghỉ học kỳ từ  ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016

Thông báo: Lịch học ôn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ – Tin học

Môn Tin học:  Sáng ngày 6/9, 8/9/2016 tại phòng 134, tầng 3, nhà N1

Môn Tiếng Anh: Sáng ngày 7/9, 9/9/201tại phòng 134, tầng 3, nhà N1

Thông báo: Lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ – Tin học

Thời gian: Cả ngày: Sáng từ 7h30, Chiều từ 13h30 ngày 10/9,11/9/2016 tại phòng 124,125 tầng 2, nhà N1

Danh sách chi tiết sinh viên xem ở bảng tin

20. Môn Dược lâm sàng

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/9, 22/9, 27/9, 29/9, 4/10, 6/10.

21. Môn Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 21/9, 23/9, 26/9, 28/9, 30/9, 5/10, 7/10, 10/10.

22. Môn Tâm lí học đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/10, 13/10, 14/10, 17/10, 19/10, 20/10.

23. Môn Hóa sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/10, 28/10, 31/10, 1/11, 4/11, 7/11.

24. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/10, 27/10, 2/11, 3/11, 9/11, 10/11.

25. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 15/11, 16/11, 17/11, 22/11,  24/11, 29/11, 1/12, 6/12.

26. Môn Dược lí 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: Lý thuyết: 18/11, 23/11, 25/11, 28/11, 30/11, 8/12. Thực hành: 2/12, 5/12, 7/12.

27. Môn Tiếng Anh 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 14/12, 15/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12.

Thông báo

9 giờ 30 phút ngày 27/12/2016 sinh viên tập trung nhận đề cương ôn tập.

LỊCH THI HỌC KỲ 3

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI SỐ PHÒNG THI        
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 05/01/2017 08h00- 09h00 1 Phòng thi Địa điểm Ghi chú
2 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 05/01/2017 09h15 – 10h15 1 P01 328  
3 Tiếng Anh 2 05/01/2017 13h30 – 14h30 1
4 Giáo dục quốc phòng 2 05/01/2017 14h45 – 14h45 1
5 Hóa sinh 06/01/2017 08h00- 09h00 1
6 Dược lâm sàng 06/01/2017 09h15 – 10h15 1
7 Tâm lý học đại cương 06/01/2017 10h30 – 11h30 1
8 Hóa dược 06/01/2017 13h30 – 14h30 1      
9 Dược lí 1 06/01/2017 14h45 – 14h45 1      

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 

Sinh viên nghỉ từ 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

28. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/2, 14/2, 15/2, 20/2, 22/2/2017.

29. Môn Marketting Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 17/2, 24/2, 27/2, 28/2, 1/3, 3/3/2017.

30. Môn Pháp luật – Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 9/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3/2017.

31. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 7/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

  • Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2016 – 2017.
  • Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. BCH Đoàn TN Sinh viên Y dược – 101 Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ “Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3” .

Chi tiết kế hoạch học viên xem tại đây: Kế hoạch văn nghệ gửi các lớp

32. Môn Kinh tế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 29/3, 31/3, 3/4, 5/4, 7/4.

33. Môn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 30/3, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4/2017.

34. Môn Quản trị học học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 24/4, 26/4, 28/4, 4/5, 8/5, 10/5/2017.

35. Thực hành Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/4, 27/4, 3/5, 11/5/2017.

36. Môn Dược liệu

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 22/5, 23/5, 25/5, 26/5, 29/5, 30/5.

Thực hành: 31/5, 1/6.

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ

1 Tiếng anh chuyên ngành 17/06/2017 8h00 – 8h45 P 132
2 Marketing Dược 9h00 -9h45
3 Pháp luật và Quản lý dược 10h00 – 10h45
4 Dược cổ truyền 14h00 – 14h45
5 Kinh tế Dược 15h00 – 15h45
6 Bào chế 1 16h00 – 16h45
7 Quản trị học 18/06/2017 8h00 – 8h45
8 Dược liệu 9h00 -9h45

37. Môn Kiểm nghiệm và GLP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 10/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 31/8/2017.

38. Môn Hóa dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 7/8, 8/8, 9/8, 15/8, 17/8/2017.

Thực hành: 22/8, 24/8, 29/8/2017.

39. Môn Pháp chế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 6/9, 8/9, 12/9, 19/9, 22/9, 25/9, 26/9, 28/9/2017.

40. Môn Bào chế và GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 5/9, 7/9, 14/9, 21/9/2017.

Thực hành: 27/9, 29/9, 3/10, 4/10/2017.

41. Môn Dược lý 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 2/10/2017.

Lịch phát chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Tin học

Lịch phát chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Tin học vào 9h30 ngày 10/11/2017

Môn Giáo dục quốc phòng 3

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 28/11 (P.124), 29/11 (P.331), 1/12 (P.124), 5/12 (P.331), 6/12 (P.124), 8/12 (P.124).

LỊCH  THI HỌC KỲ V

STT Môn thi Giờ thi Ngày thi Giảng đường
1 QPAN 3 08h00 – 08h45 06/01/2018 P 125
2 Hóa dược 09h00 – 09h45
3 Bào chế và GMP 2 10h00 – 10h45
4 Pháp chế dược 14h00 – 14h45
5 KN và GLP 15h00 – 15h45
6 Dược lý 2 16h00-16h45
7 Thi bổ sung các môn Cả ngày 07/01/2018

Môn Quản lý tồn trữ Thuốc(P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 23/3, 10/4, 17/4, 18/4, 24/4/2018.

Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng(P 328)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/4, 19/4, 23/4, 3/5, 4/5/2018.

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp vào 9h30 ngày 11/5/2018

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp lần 2

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 2 vào 9h30 ngày 28/5/2018

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3 vào 9h30 ngày 21/6/2018

Chú ý: Sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp sẽ về Trường cao đẳng Y – Dược Phú Thọ hoàn thành và thi tốt nghiệp tại trường

Lịch thi học kỳ VI

Ngày: 07/7/2018

08 h 00 thi môn: Quản lý tồn trữ – phân phối thuốc

09 h 00 thi môn: Kỹ năng giao tiếp bán hàng

14 h 00 thi môn: Điều kiện tốt nghiệp

Lịch trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm

Lịch trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm vào 9h ngày 8/9/2018 tại phòng 113 nhà N1.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Thời gian: 9h00 ngày 01 tháng 11 năm 2018 (thứ năm)

Địa điểm: Trường cao đẳng Y Dược Phú Thọ: Số 2201, Đường Hùng Vương, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ

Chú ý: Mang theo Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.