Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6C

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4.43 out of 5)
Loading...

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Dược chính quy CĐ6C (hệ 3 năm) 

Khi Học viên làm bài kiểm tra bài thi thì phải điền thông tin mã lớp mới.

1.Môn Giáo Dục Quốc Phòng
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
ngày 23/9, 26/9, 30/9, 3/10, 7/10, 10/10, 14/10, 17/10, 21/10, 24/10, 28/10, 31/10, 4/11/2014.

2.Môn Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mác Lê Nin
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
ngày 25/9, 29/9, 2/10, 6/10, 9/10, 13/10, 16/10, 20/10/2014.

3.Môn Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
ngày 27/10, 29/10, 30/10, 3/11, 5/11, 6/11, 7/11, 10/11

4.Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
ngày 11/11, 17/11, 18/11, 24/11, 25/11, 1/12

5.Môn Sinh Học và Di Truyền
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
ngày 12/11, 13/11, 19/11 (nghỉ), 21/11, 26/11, 27/11.

6.Môn Hóa Học Đại Cương Vô Cơ
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
ngày 3/12, 4/12, 5/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12.

7.Môn Bệnh học
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 15/12, 16/12, 18/12, 19/12, 23/12, 25/12.

Thông báo :Lịch nghỉ tết Dương Lịch từ ngày 1, 2, 3, 4 tháng 1 năm 2015 sau đó lớp trở lại học bình thường!

8.Môn Tin học 1
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 5/1, 12/1, 16/1, 19/1, 22/1, 23/1, 26/1, 28/1.

9.Môn Ngoại ngữ 1
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 6/1, 7/1, 8/1, 13/1, 14/1, 15/1, 20/1, 21/1.

10.Giáo dục thể chất
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 30/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 10/2.

11.Y học cơ sở (Giải phẫu sinh lí)
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 16/3, 17/3, 18/3, 19/3

12.Thực vật Dược
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 23/3, 24/3, 25/3, 26/3, 27/3, 30/3, 31/3, 1/4, 3/4

13.Hóa Dược
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 6/4, 7/4, 16/4, 17/4, 21/4, 23/4, 24/4.

14.Dược liệu
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 8/4, 10/4, 13/4, 15/4, 20/4, 22/4, 27/4.

THÔNG BÁO: HỌC VIÊN NGHỈ LỄ + NGHỈ ÔN THI HỌC KỲ TỪ NGÀY 28/4 ĐẾN NGÀY THI.

LỊCH THI HỌC KỲ 1:

LỚP CĐ6C:

stt Môn thi Giờ thi Ngày thi Giảng đường
1 Nguyên lý cơ bản CN Mác Lê Nin 8h00 đến 8h45 10/05/2015 GĐ N1
2 Hóa học đại cương vô cơ 9h00 đến 9h45
3 Ngoại ngữ 1 10h00 đến 10h45
4 Sinh học và di truyền 13h30 đến 14h15
5 Giải phẫu sinh lí 14h30 đến 15h15
6 Giáo dục Quốc Phòng 15h30 đến 16h15

LỚP D6B:

stt Môn thi Giờ thi Ngày thi Giảng đường
1 Tin học 8h00 đến 8h45 10/05/2015 GĐ N1
2 Thực vật Dược 9h00 đến 9h45
3 Ngoại ngữ 1 10h00 đến 10h45
4 Dược liệu 13h30 đến 14h15
5 Y học cơ sở 1 14h30 đến 15h15
6 Giáo dục Quốc Phòng 15h30 đến 16h15

Lưu Ý: Học Viên chưa nộp học phí học kỳ 2không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ
Học viên đi thi phải mang theo chứng minh thư.
Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

15.Pháp chế Dược
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 19/5, 21/5, 26/5, 28/5, 2/6, 4/6/2015.

16.Ngoại ngữ 2
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 22/5, 25/5, 27/5, 29/5, 1/6, 3/6, 5/6, 8/6/2015.

17.Tổ chức và Quản lý Dược
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 9/6, 11/6, 16/6, 18/6, 23/6/2015.

18.Pháp luật
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 10/6, 12/6, 15/6, 17/6, 19/6/2015.

19.La Tin (Đọc Viết tên thuốc)
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 22/6, 24/6, 25/6, 26/6, 29/6/2015.

Thông Báo Nghỉ Hè: Sinh viên nghỉ hè từ ngày 1/7 đến 16/8/2015. 17/8 Lớp trở lại học bình thường!

20.Tiếng Anh chuyên ngành (Phòng 335 tầng 3 Nhà N3)
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 18/8, 20/8, 21/8, 24/8, 25/8, 27/8, 31/8, 3/9, 7/9, 10/9/2015

21.Dược Lí (Phòng 335 tầng 3 Nhà N3)
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 26/8, 28/8, 4/9, 9/9 (Sáng), 9/9 (Chiều từ 13h30 phút), 11/9 (Sáng), 11/9 (Chiều từ 13h30 phút), 14/9/2015(Học tại Phòng 132, Nhà N3)

22.Kiểm nghiệm (Phòng 132 tầng 3 Nhà N1)
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Ngày 15/9, 17/9, 18/9, 21/9, 22/9, 24/9, 25/9, 28/9, 29/9, 1/10

23.1   Môn Hóa phân tích 1 (Học lý thuyết )
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 7/10, 9/10, 13/10, 14/10, 16/10

23.2   Môn Hóa phân tích 1 ( Thực hành) tại Phòng 316 Nhà N3 tầng 1
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 19/10, 21/10, 23/10, 26/10, 28/10
Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 500.000 đồng

Sinh viên Y Dược Click vào đây để Download: Tiếng Anh chuyên ngành Y Dược

24  Môn Vi sinh – Ký sinh
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 2/11, 4/11, 5/11, 11/11, 12/11, 16/11, 17/11.

LỊCH THI HỌC KỲ 2:

LỚP CĐ6C:

 

STT

Môn thi

Phòng thi

Giờ thi

Ngày thi

1 Thực Vật Dược

P1: 30SV

P2: 30SV

07h00 – 07h45 21/11/2015
2 Tin Học 08h00 – 08h45
3 Giáo Dục QPAN 2 09h00 – 09h45
4 Hóa Dược 10h00 – 10h45
5 Dược Liệu 13h30 – 14h15
6 Bệnh Học 14h30 – 15h15
7 Pháp Luật – TC và QLD 15h30 – 16h15
8 Giáo Dục Thể Chất 16h30 – 17h15

LỚP CĐ6B:

STT

Môn thi

Phòng thi

Giờ thi

Ngày thi

1 Chính Trị 1

P1: 30SV
P2: 30SV

07h00 – 07h45 21/11/2015
2 Ngoại Ngữ 2 08h00 – 08h45
3 Pháp Luật 09h00 – 09h45
4 Tổ Chức Và Quản Lý Y tế 10h00 – 10h45
5 Hóa Dược – Dược Lý 1 13h30 – 14h15
6 Kiểm Nghiệm Thuốc 14h30 – 15h15
7 Chính Trị 2 15h30 – 16h15
8 Giáo Dục Thể Chất 16h30 – 17h15

Lưu Ý: Học Viên chưa nộp học phí học kỳ 3 không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ
Học viên đi thi phải mang theo chứng minh thư. Thẻ sinh viên
Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Lịch thi học kỳ 2:

Môn Giáo dục thể chất (Thi thực hành): Sáng 7h30 ngày 27/11.

Môn Tin học (Lớp 6C) thi thực hành: 7h30 ngày 29/11

25  Kinh tế Dược
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 24/11, 25/11, 30/11, 1/12, 2/12, 4/12

Thông báo Lịch nghỉ kết thúc học kỳ từ ngày 5/12/2015 đến 20/12/2015

26  Quản Trị Học
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 28/12, 29/12, 30/12/2015

27 Dược Lâm Sàng
Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.
Ngày  5/1, 6/1, 7/1, 12/1, 14/1, 15/1, 19/1 (nghỉ), 20/1, 21/1/2016

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán
Từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 23/2/2016.

28. Môn Toán cao cấp

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 24/2, 25/2, 26/2, 29/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3/2016

 29. Môn Bào Chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 7/3, 9/3, 11/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3, 25/3/2016

30. Môn Hóa Phân Tích 2  ( Phòng 316 nhà N3 tầng 1)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 10/3  , 15/3, 17/3, 22/3, 24/3/2016

Chú ý: Riêng ngày 10/3 học lý thuyết tại trên lớp. ( P132 Nhà N1 tầng 3-  Không  chia ca ) Các ngày còn lại chia ca học tại Phòng thực hành P 316 Nhà N1 tầng 3)

1 buổi sáng = 02 ca học. Ca 1 từ 07h30 đến 09h30, ca 2 từ 09h30 đến 11h30.
Ca 1 ( Lớp CĐ6B và sinh viên CĐ6C từ vấn A đến D)
Ca 2 ( Lớp CĐ6C những học sinh còn lại)

Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 450.000 đồng

31. Môn Bảo Quản Thuốc

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 18/3, 28/3, 29/3, 30/3, 31/3, 1/4

Lịch thi học kỳ III

Lớp CĐ6C

STT Môn Thi Phòng Thi Giờ Thi Ngày Thi
1 Toán Cao Cấp P1:30 SV
P2: 30 SV
07h30-08h15 09/04/2016
2 Kinh Tế Dược 08h45-09h30
3 Hóa Phân Tích 09h45-10h15
4 Vi Sinh – KST 13h30-14h15
5 Ngoại Ngữ 2 14h30-15h15
6 Bào Chế 15h30-16h15
7 Dược Lâm Sàng 07h30-08h15 10/04/2016
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 08h45-09h30

Lớp CĐ6B

STT Môn Thi Phòng Thi Giờ Thi Ngày Thi
1 Ngoại Ngữ 3 P1:30 SV
P2: 30 SV
07h30-08h15 09/04/2016
2 Hóa Phân Tích 1 08h45-09h30
3 Y Học Cơ Sở 2 09h45-10h15
4 Viết và đọc tên thuốc 13h30-14h15
5 Hóa Phân Tích 2 14h30-15h15
6 Bào Chế 1 15h30-16h15
7 Quản Lý Dược 07h30-08h15 10/04/2016
8 Bảo Quản Thuốc 08h45-09h30

32. Môn Vật lý đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 19/4, 20/4, 21/4, 22/4

33. Môn Hóa hữu cơ dược ( Lý thuyết  + Thực hành)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết : Ngày 25/4, 27/4, 4/5, 6/5, 9/5;

Thực hành :ngày  11/5, 16/5, 18/5, 20/5 23/5 

34. Môn Xác suất thống kê Y dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/4, 28/4, 5/5, 12/5, 17/5, 19/5, 24/5.

Lịch nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5

35. Môn Hóa Sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.
Ngày: 25/5, 27/5, 30/5, 1/6, 3/6

36. Môn Quản lý tồn trữ phân phối thuốc 

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết 31/5, 2/6, 6/6, 7/6, 9/6.
Thực hành: 10/6, 13/6, 15/6. 

 Lịch nghỉ hè lớp CĐ6C từ ngày 20/6/2016 đến ngày 31/7/2016

37. Môn Bào Chế 2.  

Lý thuyết phòng 131 nhà N1 tầng 3. Thực hành phòng 316 Nhà N3 tầng 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: Ngày 1/8, 2/8, 3/8
Thực hành: 4/8, 9/8, 10/8, 16/8 , 17/8

Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 450.000 đồng.

 

LỊCH THI HỌC KỲ 4

STT Tên Môn Ngày Giờ
1 Vật Lý Đại Cương 20/08/2016 07h30 – 08h15
2 Xác Suất Thống Kê Y Dược 08h45 – 09h30
3 Hóa Hữu Cơ Dược 09h45 – 10h30
4 Hóa Sinh 13h30 – 14h15
5 Pháp Chế Dược 14h30 – 15h15
6 Dược Lí 1 15h30 – 16h15h
7 Kiểm Nghiệm 21/08/2016 07h30 – 08h15
8 Đường lỗi Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 08h45 – 09h30

Thông báo nghỉ học kỳ từ  ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016

37. Môn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

Từ ngày 9/8 chuyển xuống Phòng 331 nhà N3 tầng 3

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 8/8, 11/8, 15/8, 18/8, ngày 22/8 (nghỉ), 24/8 (nghỉ), 29/8, 1/9.

Thông báo: Lịch học ôn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ – Tin học

Môn Tin học:  Sáng ngày 6/9, 8/9/2016 tại phòng 134, tầng 3, nhà N1

Môn Tiếng Anh: Sáng ngày 7/9, 9/9/201tại phòng 134, tầng 3, nhà N1

Thông báo: Lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ – Tin học

Thời gian: Cả ngày: Sáng từ 7h30, Chiều từ 13h30 ngày 10/9,11/9/2016 tại phòng 124,125 tầng 2, nhà N1

Danh sách chi tiết sinh viên xem ở bảng tin

38. Môn GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10.

39. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 21/9, 23/9, 28/9, 30/9, 5/10, 7/10.

40. Môn Tâm lí học đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/10, 13/10, 14/10, 17/10, 19/10, 20/10.

Thông báo: Hướng dẫn công tác chuẩn bị đăng ký thực tập tại Bệnh viện

Nhà trường thông báo sinh viên lớp CĐ6C đúng 9 giờ ngày 22/10/2016 có mặt tại phòng 336 nhà N3, tầng 3 để được hướng dẫn cụ thể nội dung đi thực tập môn Dược lâm sàng và công tác chuẩn bị đăng ký cơ sở thực tập tại Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, huyện thị; nhận giấy giới thiệu; sổ thực tập lâm sàng. Sinh viên không nào không đến hoặc không đến đúng giờ tập trung để nghe hướng dẫn thực tập sau này không hoàn thành được việc thực tập để tốt nghiệp theo đúng khóa học thì tự chịu trách nhiệm. Nhà trường chỉ hướng dẫn 1 lần ở trên lớp học vào ngày 22/10/2016.

Thông báo nộp sổ thực tập.

Thời gian nộp sổ Thực Tập Bệnh Viện vào hồi 9h00 ngày 17/11/2016. Học Viên nào không đến nộp sổ báo cáo thực tập coi như không đủ điều kiện và có quyền bảo lưu sang khóa sau.

41. Môn Marketting Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 15/12, 16/12, 22/12, 27/12, 29/12.

42. Môn Thực hành Dược lí 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 19/12, 23/12, 26/12, 30/12.

Thông báo

8 giờ 30 phút  ngày 27/12/2016 sinh viên tập trung nhận đề cương ôn tập.

LỊCH THI HỌC KỲ 5

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI SỐ PHÒNG THI        
1 Quản trị học 05/01/2017 08h00- 09h00 1 Phòng thi Địa điểm Ghi chú
2 Quản lý tồn trữ thuốc,
phân phối thuốc
05/01/2017 09h15 – 10h15 1 P01 327  
3 Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) 05/01/2017 13h30 – 14h30 1
4 Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) 05/01/2017 14h45 – 14h45 1
5 Marketting Dược 06/01/2017 08h00- 09h00 1
6 Dược học cổ truyền 06/01/2017 09h15 – 10h15 1
7 Tâm lý học đại cương 06/01/2017 13h30 – 14h30 1
8 Tiếng Anh chuyên ngành 06/01/2017 14h45 – 14h45 1      

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 

Sinh viên nghỉ từ 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

43. Môn Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP) – P.328

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 14/2, 16/2, 28/2, 21/2, 23/2/2017.

44. Môn Dược lý 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 2/3, 6/3, 7/3, 9/3, 10/3/2017.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

  • Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2016 – 2017.
  • Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. BCH Đoàn TN Sinh viên Y dược – 101 Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ “Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3” .

Chi tiết kế hoạch học viên xem tại đây: Kế hoạch văn nghệ gửi các lớp

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG ĐĂNG KÝ LÀM BÀI KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀO 10 GIỜ NGÀY 15/03/2017.

Thông báo lịch nộp sổ thực tập thực tế

Thông báo lịch nộp sổ thực tập thực tế vào 9h ngày 18/05/2017

Thông báo lịch nộp sổ thực tập thực tế lần 2

Thông báo lịch nộp sổ thực tập thực tế lần 2 vào 9h ngày 25/5/2017.

45. Môn Giáo dục QPAN 3(phòng 328 – Nhà N3)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6/2017.

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI
1 Dược lý 2 17/06/2017 8h00 – 8h45 P 133
2 Bào chế 2 9h00 -9h45
3 GLP 14h00 – 14h45
4 GDQP 3 15h00 – 15h45
5 Môn điều kiện tốt nghiệp 18/06/2017 9h00 -9h45

Thông báo

Thông báo lớp đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào  9h00 sáng chủ nhật ngày 10/9/2017


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.