Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6B (Giai đoạn 2)

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Lịch Học Giai Đoạn 2 Lớp CĐ6B.

1. Môn GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10.

2. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 21/9, 23/9, 28/9, 30/9, 5/10, 7/10.

3. Môn Tâm lí học đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/10, 13/10, 14/10, 17/10, 19/10, 20/10.

4. Môn Hóa sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/10, 28/10, 31/10, 1/11, 4/11, 7/11.

5. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/10, 27/10, 2/11, 3/11, 9/11, 10/11.

6. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 15/11, 16/11, 17/11, 22/11,  24/11, 29/11, 1/12, 6/12.

7. Môn Dược lí 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: Lý thuyết: 18/11, 23/11, 25/11, 28/11, 30/11, 8/12. Thực hành: 2/12, 5/12, 7/12.

8. Môn Tiếng Anh 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 14/12, 15/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12.

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp lớp D6B

Đúng 8 giờ 30 phút ngày 05/01/2017. Sinh viên phải mang thẻ sinh viên và chứng minh thư.

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 

Sinh viên nghỉ từ 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

9. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/2, 14/2, 15/2, 20/2, 22/2/2017.

10. Môn Marketting Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 17/2, 24/2, 27/2, 28/2, 1/3, 3/3/2017.

11. Môn Pháp luật – Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 9/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3/2017.

12. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 7/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

  • Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2016 – 2017.
  • Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. BCH Đoàn TN Sinh viên Y dược – 101 Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ “Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3” .

Chi tiết kế hoạch học viên xem tại đây: Kế hoạch văn nghệ gửi các lớp

13. Môn Kinh tế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 29/3, 31/3, 3/4, 5/4, 7/4.

14. Môn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 30/3, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 14/4, 17/4.

15. Môn Quản trị học học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 24/4, 26/4, 28/4, 4/5, 8/5, 10/5/2017.

16. Thực hành Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/4, 27/4, 3/5, 11/5/2017.

17. Môn Dược liệu

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 22/5, 23/5, 25/5, 26/5, 29/5, 30/5.

Thực hành: 31/5, 1/6.

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ

1 GMP 17/06/2017 8h00 – 8h45 P131
2 Dược cổ truyền 9h00 -9h45
3 Tâm lý học đại cương 10h00 – 10h45
4 Hóa sinh 14h00 – 14h45
5 TT Hồ Chí Minh 15h00 – 15h45
6 Marketing Dược 16h00 – 16h45
7 Dược lý 1 18/06/2017 8h00 – 8h45
8 Kinh tế Dược 9h00 -9h45
9 Quản trị học 10h00 – 10h45

17. Môn Kiểm nghiệm và GLP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 10/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 31/8/2017.

18. Môn Hóa dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 7/8, 8/8, 9/8, 15/8, 17/8/2017.

Thực hành: 22/8, 24/8, 29/8/2017.

19. Môn Pháp chế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 6/9, 8/9, 12/9, 19/9, 22/9, 25/9, 26/9, 28/9/2017.

20. Môn Bào chế và GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 5/9, 7/9, 14/9, 21/9/2017.

Thực hành: 27/9, 29/9, 3/10, 4/10/2017.

21. Môn Dược lý 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 2/10/2017.

22. Môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac- Lê Nin

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 10/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 24/10/2017.

23. Môn Sinh học di truyền(P.124 – Tầng 2, Nhà N1)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 31/10, 2/11, 7/11, 14/11, 23/11, 27/11/2017.

24. Môn Hóa đại cương vô cơ(P.124 – Tầng 2, Nhà N1)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết học vào các ngày: 9/11, 15/11, 17/11, 20/11, 22/11/2017. Thực hành học vào các ngày: 24/11, 4/12, 7/12/2017.

Lịch phát bằng tốt nghiệp

Lịch phát bằng tốt nghiệp vào 8h30 ngày 10/11/2017

Môn Giáo dục quốc phòng 3

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 28/11 (P.124), 29/11 (P.331), 1/12 (P.124), 5/12 (P.331), 6/12 (P.124), 8/12 (P.124).

LỊCH  THI HỌC KỲ II

STT Môn thi Giờ thi Ngày thi Giảng đường
1 NL Mác – Lê Nin 08h00 – 08h45 06/01/2018 P 124
2 Đảng CS Việt Nam 09h00 – 09h45
3 Kiểm nghiệm và GLP 10h00 – 10h45
4 Tiếng anh 2 14h00 – 14h45
5 Dượcl ý 2 15h00 – 15h45
6 Hóa đại cương vô cơ 08h00 – 08h45 07/01/2018
7 Sinh học di truyền 09h00 – 09h45
8 Bào chế và GMP 1 10h00 – 10h45
9 Dược liệu 14h00 – 14h45
10 Hóa dược 15h00 – 15h45

Môn Dược lâm sàng (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 6/3, 8/3, 12/3, 14/3, 19/3, 21/3/2018.

Môn Hóa hữu cơ dược (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/3, 15/3, 20/3, 22/3, 28/3, 29/3/2018.

Môn Giải phẫu sinh lý (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3/2018.

Môn Vật lý (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/4, 23/4, 26/4, 2/5, 4/5, 7/5/2018.

Môn Toán thống kê (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 3/4, 5/4, 9/4, 11/4, 13/4, 16/4/2018.

Môn Bệnh học  (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/3, 27/3, 30/3, 2/4, 4/4, 6/4/2018.

Môn Quản lý tồn trữ Thuốc (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 23/3, 10/4, 17/4, 18/4, 24/4/2018.

Môn Vi Sinh ký sinh trùng (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/4, 16/4, 19/4, 27/4, 3/5, 8/5/2018.

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp vào 9h15 ngày 11/5/2018

Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng (P 326)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày:  15/5, 16/5,17/5, 18/5/2018. 

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp lần 2

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 2 vào 9h30 ngày 28/5/2018

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3 vào 9h30 ngày 21/6/2018

Chú ý: Sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp sẽ về Trường cao đẳng Y – Dược Phú Thọ hoàn thành và thi tốt nghiệp tại trường

Lịch thi học kỳ III

Ngày 07/7/2018

08 h 00 thi môn: Bào chế và GMP2

Lịch 09 h 00 thi môn: Dược lâm sàng

10 h 00 thi môn: Hóa hữu cơ Dược

học11 h 00 thi môn: Toán thống kê

Lịch 14 h 00 thi môn: Quản lý tồn trữ – phân phối thuốc

15 h 00 thi môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

16 h 00 thi môn: Kỹ năng giao tiếp bán hàng

Ngày 08/7/2018

08 h 00 thi môn: QPAN3

09 h 00 thi môn: Vật lý đại cương

10 h 00 thi môn: Giải phẫu sinh lý học

11 h 00 thi môn: Bệnh học

14 h 00 thi môn: điều kiện tốt nghiệp


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.