Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6B (Giai đoạn 2)

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Lịch Học Giai Đoạn 2 Lớp CĐ6B.

1. Môn GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10.

2. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 21/9, 23/9, 28/9, 30/9, 5/10, 7/10.

3. Môn Tâm lí học đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/10, 13/10, 14/10, 17/10, 19/10, 20/10.

4. Môn Hóa sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/10, 28/10, 31/10, 1/11, 4/11, 7/11.

5. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/10, 27/10, 2/11, 3/11, 9/11, 10/11.

6. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 15/11, 16/11, 17/11, 22/11,  24/11, 29/11, 1/12, 6/12.

7. Môn Dược lí 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: Lý thuyết: 18/11, 23/11, 25/11, 28/11, 30/11, 8/12. Thực hành: 2/12, 5/12, 7/12.

8. Môn Tiếng Anh 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 14/12, 15/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12.

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp lớp D6B

Đúng 8 giờ 30 phút ngày 05/01/2017. Sinh viên phải mang thẻ sinh viên và chứng minh thư.

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 

Sinh viên nghỉ từ 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

9. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/2, 14/2, 15/2, 20/2, 22/2/2017.

10. Môn Marketting Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 17/2, 24/2, 27/2, 28/2, 1/3, 3/3/2017.

11. Môn Pháp luật – Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 9/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3/2017.

12. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 7/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

  • Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2016 – 2017.
  • Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. BCH Đoàn TN Sinh viên Y dược – 101 Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ “Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3” .

Chi tiết kế hoạch học viên xem tại đây: Kế hoạch văn nghệ gửi các lớp

13. Môn Kinh tế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 29/3, 31/3, 3/4, 5/4, 7/4.

14. Môn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 30/3, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 14/4, 17/4.

15. Môn Quản trị học học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 24/4, 26/4, 28/4, 4/5, 8/5, 10/5/2017.

16. Thực hành Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/4, 27/4, 3/5, 11/5/2017.

17. Môn Dược liệu

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 22/5, 23/5, 25/5, 26/5, 29/5, 30/5.

Thực hành: 31/5, 1/6.

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ

1 GMP 17/06/2017 8h00 – 8h45 P131
2 Dược cổ truyền 9h00 -9h45
3 Tâm lý học đại cương 10h00 – 10h45
4 Hóa sinh 14h00 – 14h45
5 TT Hồ Chí Minh 15h00 – 15h45
6 Marketing Dược 16h00 – 16h45
7 Dược lý 1 18/06/2017 8h00 – 8h45
8 Kinh tế Dược 9h00 -9h45
9 Quản trị học 10h00 – 10h45

17. Môn Kiểm nghiệm và GLP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 10/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 31/8/2017.

18. Môn Hóa dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 7/8, 8/8, 9/8, 15/8, 17/8/2017.

Thực hành: 22/8, 24/8, 29/8/2017.

19. Môn Pháp chế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 6/9, 8/9, 12/9, 19/9, 22/9, 25/9, 26/9, 28/9/2017.

20. Môn Bào chế và GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết: 5/9, 7/9, 14/9, 21/9/2017.

Thực hành: 27/9, 29/9, 3/10, 4/10/2017.

21. Môn Dược lý 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 2/10/2017.

22. Môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac- Lê Nin

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 10/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 24/10/2017.

23. Môn Sinh học di truyền(P.124 – Tầng 2, Nhà N1)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 31/10, 2/11, 7/11, 14/11, 23/11, 27/11/2017.

24. Môn Hóa đại cương vô cơ(P.124 – Tầng 2, Nhà N1)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Lý thuyết học vào các ngày: 9/11, 15/11, 17/11, 20/11, 22/11/2017. Thực hành học vào các ngày: 24/11, 4/12, 7/12/2017.

Lịch phát bằng tốt nghiệp

Lịch phát bằng tốt nghiệp vào 8h30 ngày 10/11/2017

Môn Giáo dục quốc phòng 3

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 28/11 (P.124), 29/11 (P.331), 1/12 (P.124), 5/12 (P.331), 6/12 (P.124), 8/12 (P.124).

LỊCH  THI HỌC KỲ II

STT Môn thi Giờ thi Ngày thi Giảng đường
1 NL Mác – Lê Nin 08h00 – 08h45 06/01/2018 P 124
2 Đảng CS Việt Nam 09h00 – 09h45
3 Kiểm nghiệm và GLP 10h00 – 10h45
4 Tiếng anh 2 14h00 – 14h45
5 Dượcl ý 2 15h00 – 15h45
6 Hóa đại cương vô cơ 08h00 – 08h45 07/01/2018
7 Sinh học di truyền 09h00 – 09h45
8 Bào chế và GMP 1 10h00 – 10h45
9 Dược liệu 14h00 – 14h45
10 Hóa dược 15h00 – 15h45

Môn Dược lâm sàng (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 6/3, 8/3, 12/3, 14/3, 19/3, 21/3/2018.

Môn Hóa hữu cơ dược (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/3, 15/3, 20/3, 22/3, 28/3, 29/3/2018.

Môn Giải phẫu sinh lý (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3/2018.

Môn Vật lý (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/4, 23/4, 26/4, 2/5, 4/5, 7/5/2018.

Môn Toán thống kê (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 3/4, 5/4, 9/4, 11/4, 13/4, 16/4/2018.

Môn Bệnh học  (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/3, 27/3, 30/3, 2/4, 4/4, 6/4/2018.

Môn Quản lý tồn trữ Thuốc (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 23/3, 10/4, 17/4, 18/4, 24/4/2018.

Môn Vi Sinh ký sinh trùng (P 327)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/4, 16/4, 19/4, 27/4, 3/5, 8/5/2018.

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp vào 9h15 ngày 11/5/2018

Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng (P 326)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày:  15/5, 16/5,17/5, 18/5/2018. 

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và sổ thực tập tốt nghiệp lần 2

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 2 vào 9h30 ngày 28/5/2018

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3

Lịch nộp sổ thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp lần 3 vào 9h30 ngày 21/6/2018

Chú ý: Sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp sẽ về Trường cao đẳng Y – Dược Phú Thọ hoàn thành và thi tốt nghiệp tại trường

Lịch thi học kỳ III

Ngày 07/7/2018

08 h 00 thi môn: Bào chế và GMP2

Lịch 09 h 00 thi môn: Dược lâm sàng

10 h 00 thi môn: Hóa hữu cơ Dược

học11 h 00 thi môn: Toán thống kê

Lịch 14 h 00 thi môn: Quản lý tồn trữ – phân phối thuốc

15 h 00 thi môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

16 h 00 thi môn: Kỹ năng giao tiếp bán hàng

Ngày 08/7/2018

08 h 00 thi môn: QPAN3

09 h 00 thi môn: Vật lý đại cương

10 h 00 thi môn: Giải phẫu sinh lý học

11 h 00 thi môn: Bệnh học

14 h 00 thi môn: điều kiện tốt nghiệp

Lịch trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm

Lịch trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm vào 9h ngày 8/9/2018 tại phòng 113 nhà N1.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Thời gian: 9h00 ngày 01 tháng 11 năm 2018 (thứ năm)

Địa điểm: Trường cao đẳng Y Dược Phú Thọ: Số 2201, Đường Hùng Vương, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ

Chú ý: Mang theo Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.