Thời Khóa Biểu Lớp CĐ6B (Giai đoạn 2)

Chia sẻ:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Lịch Học Giai Đoạn 2 Lớp CĐ6B.

1. Môn GMP

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10.

2. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 21/9, 23/9, 28/9, 30/9, 5/10, 7/10.

3. Môn Tâm lí học đại cương

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 12/10, 13/10, 14/10, 17/10, 19/10, 20/10.

4. Môn Hóa sinh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/10, 28/10, 31/10, 1/11, 4/11, 7/11.

5. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 26/10, 27/10, 2/11, 3/11, 9/11, 10/11.

6. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 15/11, 16/11, 17/11, 22/11,  24/11, 29/11, 1/12, 6/12.

7. Môn Dược lí 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: Lý thuyết: 18/11, 23/11, 25/11, 28/11, 30/11, 8/12. Thực hành: 2/12, 5/12, 7/12.

8. Môn Tiếng Anh 2

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 14/12, 15/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12.

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp lớp D6B

Đúng 8 giờ 30 phút ngày 05/01/2017. Sinh viên phải mang thẻ sinh viên và chứng minh thư.

Thông báo lịch nghỉ học kỳ 

Sinh viên nghỉ từ 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

9. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 13/2, 14/2, 15/2, 20/2, 22/2/2017.

10. Môn Marketting Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 17/2, 24/2, 27/2, 28/2, 1/3, 3/3/2017.

11. Môn Pháp luật – Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 9/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3/2017.

12. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 7/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

  • Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2016 – 2017.
  • Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. BCH Đoàn TN Sinh viên Y dược – 101 Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ “Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3” .

Chi tiết kế hoạch học viên xem tại đây: Kế hoạch văn nghệ gửi các lớp

13. Môn Kinh tế Dược

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 29/3, 31/3, 3/4, 5/4, 7/4.

14. Môn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 30/3, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 14/4, 17/4.

15. Môn Quản trị học học

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 24/4, 26/4, 28/4, 4/5, 8/5, 10/5/2017.

16. Thực hành Bào chế 1

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30.

Ngày: 25/4, 27/4, 4/5, 11/5/2017.


Thẻ: Cao đẳng Dược Hà Nội, Trung cấp Dược, Trung cấp y, Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y Dược.