Chuyên mục: Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng

Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng gồm những gì?

Bộ GD&ĐT quy định với năm 2016 ngưỡng điểm đảm bảo vào khi xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng là tốt...

Cao đẳng Điều dưỡng dành cho tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT

Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia đều có thể đăng ký xét tuyển...

Cao đẳng Điều dưỡng xét học bạ THPT năm 2016

Năm 2016 tuyển sinh Cao đẳng Điều Dưỡng với nhiều hình thức xét tuyển khác nhau. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Địa chỉ học Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 2016

Thông báo tuyển sinh ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều Dưỡng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà...

Quy chế mới về xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội 2016

Có nhiều quy chế thay đổi trong xét tuyển cao đẳng, đại học năm 2016. Sau đây là những chú ý cần quan tâm khi...

Đối tượng được Xét tuyển Cao đẳng Dược, Điều Dưỡng năm 2016

Khoa Y Dược – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo xét tuyển ngành Cao đẳng Dược,...