Chuyên mục: Liên Thông Văn Bằng 2

Liên thông Đại học ngành Kế toán

Tuyển sinh liên thông ngành Kế Toán Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Kế toán năm 2015 do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà...

lien-thong-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Tuyển sinh liên thông ngành Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khối...

lien-thong-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Liên thông Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2015

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khối...

Liên thông Học viện Tài chính ngành Kế toán tuyển sinh năm 2015

Liên thông Học viện Tài chính ngành Kế toán thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2015.Liên thông ngành Kế toán hệ...

Học viện Tài chính liên thông chuyên ngành Tài chính ngân hàng đợt 2 năm 2015

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ Liên thông trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng khoá...

Học Viện Tài Chính liên thông đợt 2 tháng 10 năm 2015

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ Liên thông trình độ Đại học chuyên ngành Kế Toán,Tài chính Ngân...