Chuyên mục: Liên Thông Văn Bằng 2

Liên thông đại học thương mại không khó?

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh khai giảng lớp học liên thông đại học từ cao đẳng lên...

ho-so-lien-thong-dai-hoc-thuong-mai

Nên học Liên thông Đại học Thương mại hay đi làm?

Bạn đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế, bạn đang chật vật với với công việc hiện tại, bạn đang phân...