Chuyên mục: Liên Thông Văn Bằng 2

Quy định về Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm năm 2017 như thế nào ?

Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm điều kiện bắt buộc để thí sinh tốt nghiệp Trung cấp đáp ứng được yêu...

Địa chỉ đào tạo Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm ngoài giờ hành chính?

Tôi đã đi làm và đang muốn học Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm, tôi muốn hỏi có lớp nào đào tạo ngoài giờ...

Học Văn bằng 2 có phải thi xét tuyển đầu vào hay không ?

Hiện tại tôi đã đi làm và muốn học thêm Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng nhưng không biết đăng kí học có...

Công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược là gì?

Sau khi tốt nghiệp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược có nhiều thí sinh vẫn không biết mình sẽ làm gì bởi vì các bạn...

Học Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng ở đâu TPHCM tốt nhất?

Em đang ở trong Sài gòn và có nguyện vọng học Văn bằng 2 Cao đẳng Điều Dưỡng mong tìm kiếm được công...

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược năm 2017

Tốt nghiệp liên thông Cao đẳng Điều dưỡng có được học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược?

Sau khi tốt nghiệp liên thông Cao đẳng Điều dưỡng em lại muốn học thêm Văn bằng 2 Cao đẳng Dược tại...