Chuyên mục: Liên Thông Văn Bằng 2

Liên thông Học viện Tài chính ngành Kế toán, Ngân hàng năm 2015

Học Viện Tài Chính tuyển sinh Liên thông hệ Đại học ngành Kế toán và Tài chính Ngân hàng khoá 18 năm 2015....

Liên thông đại học thương mại không khó?

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh khai giảng lớp học liên thông đại học từ cao đẳng lên...

ho-so-lien-thong-dai-hoc-thuong-mai

Nên học Liên thông Đại học Thương mại hay đi làm?

Bạn đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế, bạn đang chật vật với với công việc hiện tại, bạn đang phân...