Chuyên mục: Liên Thông Văn Bằng 2

Học Viện Tài Chính liên thông đợt 2 tháng 10 năm 2015

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ Liên thông trình độ Đại học chuyên ngành Kế Toán,Tài chính Ngân...

Liên thông Học viện Tài chính ngành Kế toán, Ngân hàng năm 2015

Học Viện Tài Chính tuyển sinh Liên thông hệ Đại học ngành Kế toán và Tài chính Ngân hàng khoá 18 năm 2015....

Liên thông đại học thương mại không khó?

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh khai giảng lớp học liên thông đại học từ cao đẳng lên...

ho-so-lien-thong-dai-hoc-thuong-mai

Nên học Liên thông Đại học Thương mại hay đi làm?

Bạn đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế, bạn đang chật vật với với công việc hiện tại, bạn đang phân...